ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း – Migrant exploitation | Burmese translation

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများတွင် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ အလုပ်သမားများကဲ့သို့ အနည်းဆုံးအလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးများ အတူတူရှိပါသည်။

အကယ်၍ သင် သို့မဟုတ် သင်သိရှိသည့် တစ်စုံတစ်ယောက်မှာ အလုပ်ခွင်၌ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ သတင်းပို့နိုင်ပါသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား၏ စီးပွားဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်ရေးအပေါ် လက်တွေ့ကျကျ ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပွားစေသည့် သို့မဟုတ် တိုးမြှင့်ပေါ်ပေါက်စေသည့် ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အနည်းဆုံး အလုပ်အကိုင်စံနှုန်းများ ချိုးဖောက်မှု သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးအပြင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ချိုးဖောက်မှုတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် တစ်သမတ်တည်း မဟုတ်သောနှင့် လွယ်ကူစွာဖြေရှင်း နိုင်သော အသေးအဖွဲနှင့် အရေးမပါသော ချိုးဖောက်မှုများ မပါပါ။

သတင်းပို့သည့် ပုံစံ — ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း (external link)

သင် ချက်ချင်းအန္တရာယ်ရှိနေပါက ဖုန်း 111 ကိုဆက်ပြီး ရဲကိုတောင်းဆိုပါ။

သင်၏ အနည်းဆုံး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးများ

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများတွင် အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည်-

 • စာဖြင့်ရေးသားထားသော အလုပ်အကိုင်စာချုပ်များ
 • သင် အသက် ၁၆ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်လျှင် အနည်းဆုံးလုပ်ခ
 • လုပ်ခဖြင့်နားချိန်များ နှင့် လုပ်ခမရသည့် အစာစားရန် အားလပ်ချိန်များ
 • နာမကျန်းခွင့်၊ သေဆုံးသူအတွက်ပူဆွေးခွင့်၊ မိဘဆိုင်ရာခွင့်၊ နှင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခွင့်
 • အများပြည်သူ ပိတ်ရက်များ
 • ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရက်မှာ အများပြည်သူပိတ်ရက်ဖြစ်ပြီး သင် အလုပ်လုပ်ရလျှင် ပုံမှန်လုပ်ခနှုန်း၏ ၁.၅ ဆ အပြင် နောက်ထပ်အလုပ်နားရက် တစ်ရက်
 • လုပ်ခဖြင့် နှစ်စဥ်လုပ်သက်ခွင့် ၄ ပတ်
 • လုပ်ခဖြတ်ပိုင်းများကို တောင်းရန်
 • အလုပ်ဖြုတ်ခံရခြင်းကြောင့် သင် အလုပ်ပြုတ်လျှင် မျှမျှတတ ဆက်ဆံမှုခံရရန်။

ဤအခွင့်အရေးများမှာ လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင် တရားမဝင် အလုပ်လုပ်နေသည့်တိုင်အောင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအခွင့်အရေးများကို မည်သည့်အလုပ်သမားထံမှ မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။

သင့်အခွင့်အရေးများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွက် အလုပ်ရှင်များကို ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက်နိုင်ပြီး နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများအား အလုပ်ခန့်ရန်အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခြား ဘာသာစကားများ

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် အလုပ်သမားများ၏ အနည်းဆုံး အခွင့်အရေးများ

ဖြစ်လေ့ရှိသည့် ခေါင်းပုံဖြတ် အမျိုးအစားများ

သင်သည် ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရသူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်-

 • စာဖြင့်ရေးသားထားသည့် အလုပ်အကိုင် စာချုပ်တစ်ခု မရှိလျှင်
 • သင့်အလုပ်ကိုရရန် အခကြေးပေးရလျှင်
 • သင့်အလုပ်ရှင်အား သင့်လုပ်ခ အချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို ပြန်ပေးရလျှင်
 • သင့်အလုပ်အတွက် လုပ်ခ အလွန်နည်းစွာရလျှင် သို့မဟုတ် လုံးဝ မရလျှင်
 • အလုပ်အချိန်နာရီအားလုံးအတွက် လုပ်ခ မရလျှင်
 • သင် လုပ်ခဲ့သည့်အချိန်နာရီများထက် နည်း၍သင်လုပ်ခဲ့ပါသည်ဟု သင့်အား သင့်အလုပ်ရှင်က ပြောဆိုခိုင်းလျှင်
 • နားချိန်မပေးဘဲ အချိန်နာရီများလွန်းစွာလုပ်ခိုင်းလျှင်
 • အလုပ်မှ နားရက်မရှိလျှင်
 • အများပြည်သူပိတ်ရက်များ သို့မဟုတ် နှစ်စဥ်လုပ်သက်ခွင့်အတွက် လုပ်ခ မရလျှင်
 • တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ သော့ခတ်ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် သင့် အလုပ်ခွင်မှ ထွက်မသွားနိုင်လျှင် သို့မဟုတ်
 • အစာစားရန်၊ အိပ်ရန် သို့မဟုတ် အိမ်သာသွားရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်တောင်းရမည်ဖြစ်လျှင်။

သင့်အလုပ်ရှင်က အောက်ပါတို့ကိုလုပ်လျှင်လည်း သင် ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရသူ ဖြစ်နိုင်သည်-

 • အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သော ဥပမာ သူတို့၏အိမ်၌သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းခြင်းကဲ့သို့ သင့်ကိုအတင်းလုပ်ခိုင်းလျှင်
 • သင့်အလုပ် လုပ်ခွင့်ဗီဇာကို ရုပ်သိမ်းရန် နယူးဇီလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို ဖုန်းဆက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်လျှင်
 • သင့်ဗီဇာက ခွင့်ပြုထားသည့်အချိန်နာရီထက် အလုပ်ပိုလုပ်ခိုင်းလျှင်
 • သင့်လုပ်ခ/လစာ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် နေထိုင်စရာပေးထားသော်လည်း ဥပဒေအရ အခပေးရသည်ထက် ပိုပေးခိုင်းလျှင်။ ပိုသိရှိရန်-
  နေထိုင်စရာအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင် [PDF 476KB]း တွင်ကြည့်ပါ
 • သင် ပူးပေါင်းမဆောင်ရွက်လျှင် သင် သို့မဟုတ် သင့်မိသားစုအား ထိခိုက်ရန်ခြိမ်းခြောက်လျှင်
 • သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို သိမ်းထားလျှင်၊ သို့မဟုတ်
 • သင့်အပေါ် မလိုလားအပ်သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတစ်ခုခု လုပ်လျှင်။

သင့်ကိုယ်ကို ဘေးကင်းအောင်ထားခြင်း

အောက်ပါလမ်းညွှန်မှုကို သင် လိုက်နာရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဆိုးသွမ်းသည့် အလုပ်ရှင်များကို သင့်အား ရှောင်ရှားစေပါမည် သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်က သင့်အား ခေါင်းပုံဖြတ်နေကြောင်း ပေါ်လွင်စေပါမည်။

 • အလုပ်ရရန် အခကြေး မပေးပါနှင့်။ ၎င်းမှာ ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။
 • အလုပ်ရရန် ငွေ မချေးယူပါနှင့်။
 • အချို့သော အလုပ်ရှင်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သို့မဟုတ် အလုပ်ပွဲစားများ၏ ကတိစကား အတုအယောင်များကို မယုံပါနှင့်၊ အထူးသဖြင့် သူတို့မှာ နိုင်ငံခြားမှဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် အလုပ်ရရန် သင့်ထံမှ ငွေတောင်းလျှင် ဖြစ်ပါသည်။
 • နယူးဇီလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝက်ဘ်ဆိုက် (external link) ကိုစစ်ဆေးပါ
 • အလုပ်ရရှိခြင်းမှာ နေထိုင်သူအဖြစ်ရရန် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုရရန် အာမခံချက် မဟုတ်ကြောင်း သိရှိထားပါ။
 • သင့်အလုပ်ရှင်ကို သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မပေးထားပါနှင့်။ ၎င်းနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို လုံခြုံသည့်နေရာတွင် သိမ်းထားပါ။
 • ဖြစ်နိုင်လျှင် သင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံကထုတ်ပေးသည့် ဗီဇာမိတ္တူကို သင် ဇာတိနိုင်ငံတွင် သိမ်းထားပါ။
 • အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အလုပ်သမားအား အလုပ်အကိုင်စာချုပ် မိတ္တူတစ်စောင်ကိုပေးရမည် ဖြစ်သည်။ သင့်စာချုပ်ကို လုံခြုံသည့် နေရာတွင် သိမ်းထားပါ။
 • သင် အလုပ်လုပ်သည့်အချိန်နာရီအားလုံးနှင့် ရက်အားလုံးကို မှတ်တမ်းလုပ်ထားပါ၊ အောက်ပါတို့ အပါအဝင်ဖြစ်သည်-
  • သင်ရရှိသည့် လုပ်ခပမာဏနှင့် ရက်စွဲများ၊ နှင့်
  • သင့်အလုပ်ရှင်က သင့်လုပ်ခမှ မည်သည့်ဖြတ်တောက်ငွေ ပမာဏမဆို။
 • ဖြစ်နိုင်လျှင် သင့်လုပ်ခများကို သင့်ကိုယ်ပိုင် ဘဏ်စာရင်းထဲ သွင်းပေးခိုင်းပါ။ ဤသို့ဖြင့် သင့်ငွေကို ကာကွယ်ပေးပြီး သင့်လုပ်ခများကို သင်ပြန်လည် စစ်ဆေးနိုင်စေသည်။
 • သင့်အလုပ်ခွင်တွင် သင်ကြုံတွေ့သည်ဟု သင်ယုံကြည်သည့် မည်သည့်ခေါင်းပုံဖြတ်မှု တစ်စုံတစ်ရာကိုမဆို သင့်တော်သော မှတ်တမ်း လုပ်ထားပါ။

အကယ်၍ ကျွန်ုပ် တိုင်တန်းလျှင် ကျွန်ုပ် ဒုက္ခရောက်မည်လား။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှာ မကျေနပ်ချက်တိုင်တန်းရန် ကြောက်ရွံ့နိုင်ကြကြောင်း အချို့အလုပ်ရှင်များက သိရှိကြသည်၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့တရားမဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေလျှင် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ပြည်နှင်ဒဏ်ကျနိုင်သည်ကို စိုးရိမ်လျှင် ဖြစ်ပါသည်။

အချို့အလုပ်ရှင်များသည် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူရန် ဤကြောက်ရွံ့မှုကို အသုံးချကြသည်။ ဤကိစ္စမှာ မှားယွင်းပါသည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံအစိုးရသည် အလုပ်ရှင်များက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ်မှုများကို ဟန့်တားလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်  သင်တို့အား အလုပ်ခွင်၌ မည်သည့်ခေါင်းပုံဖြတ်မှုကိုမဆို သတင်းပို့စေလိုပါသည်။

အကူအညီတောင်းခံရန်အတွက် မကြောက်ရွံ့ကြပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တို့အား မျှမျှတတ ဆက်ဆံပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အလုပ်ရှင်များအပေါ် အရေးယူနိုင်ပါသည်။

သင် တိုင်တန်းသည့်အခါ ဘာဖြစ်မည်နည်း။

နယူးဇီလန်အလုပ်အကိုင်ဌာန သည် သင့်တိုင်တန်းချက်ကို စဥ်းစားသုံးသပ်ပါလိမ့်မည်။

သင် အဆက်အသွယ်လုပ်ခံရန် သဘောတူလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ အလုပ်လုပ်ရက် ၃ ရက်အတွင်း သင့်ကိုဆက်သွယ်ပါမည်။ သင် ပေးသည့်သတင်းအကြောင်းအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ အတည်ပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကူညီနိုင်ကြောင်းကို သင့်အား အသိပေးပါမည်။

MBIE သည် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း အကာအကွယ်ပေးမှု ဗီဇာကို ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ခေါင်းပုံဖြတ်သည့်အခြေအနေများမှ လျင်မြန်စွာ နုတ်ထွက်နိုင်ပြီး နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် တရားဝင် ဆက်လက်နေနိုင်ရန် သေချာစေရန် စတင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဗီဇာမှာ ၆ လ အထိ သက်တမ်းရှိပြီး အလုပ်ရှင်ထောက်ခံသည့် အလုပ် ဗီဇာ ကိုင်ဆောင်ထားသူများ၊ ၎င်းတို့တိုင်တန်းသည့် ခေါင်းပုံဖြတ်မှုကို နယူးဇီလန်အလုပ်အကိုင်ဌာနက စိစစ်ပြီးသူများနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်မှု တိုင်တန်းချက် စိစစ်ရေးစာ ရရှိပြီးသူများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း – နယူးဇီလန်နိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (external link)

ကျွန်ုပ်တို့သည် အားလုံးသော တိုင်တန်းမှုများကို စိစစ်အကဲဖြတ်ပြီး အလုပ်ရှင်အပေါ် မည်သို့အရေးယူရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ လုပ်ကိုင်ပါမည်။ ၎င်းတွင် အလုပ်ရှင်အား ပညာပေးခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား သင့်တော်လျှင် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၌ သင်၏နေ့စဉ်ဘဝအတွက် လိုအပ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် အကြံဉာဏ်၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့သော အကူအညီများကိုလည်း ပေးနိုင်ပါသည်၊

မကျေနပ်ချက်တစ်ရပ်ကို မည်သို့တိုင်တန်းမည်

အနည်းဆုံး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုကို မြင်တွေ့သည့် သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်သည့် မည်သူမဆို ၎င်းကို သတင်းပို့နိုင်သည်။

သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်း သတင်းပို့ရမည့်ပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါမည်။

သတင်းပို့သည့် ပုံစံ — ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင် (external link)

သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်း 0800 200 088 ဖြင့်ဆက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖုန်းစင်တာမှာ တနင်္လာမှ သောကြာ၊ နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၅.၃၀ နာရီအထိ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမှလွဲ၍ ဖွင့်ထားသည်။


သင် စကားပြန်လိုအပ်ပါသလား။

ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်း 0800 200 088 ဖြင့်ဆက်ပြီး သင်ပြောဆိုသည့် ဘာသာစကား အမည်ကိုပြောပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အား စကားပြန်နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ စကားပြန်များကို ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ၁၈၀ ကျော်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 


အခြားသော အသုံးဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ

အလုပ်အကိုင်ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါ ဝန်ဆောင်ဌာနများအနက် တစ်ခုကိုလည်း သင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ 

စောစော ဖြေရှင်းရေး ဝန်ဆောင်မှု

စီးပွားရေး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် ဝန်ကြီးဌာန (MBIE) အတွင်းရှိ စောစော ဖြေရှင်းရေး ဝန်ဆောင်မှုသည် အလုပ်ခွင်ပြဿနာကို စောစီးစွာ၊ လျင်မြန်စွာနှင့် အလွတ်သဘောအားဖြင့် ကူညီဖြေရှင်းပေးပါသည်။

စောစော ဖြေရှင်းရေး ဝန်ဆောင်မှု

အလုပ်အကိုင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ဝန်ဆောင်မှုများ

MBIE အတွင်းရှိ အလုပ်အကိုင် ဖျန်ဖြေရေး ဝန်ဆောင်မှုများသည် အလုပ်အကိုင်ဆက်ဆံရေးရှိသည့် မည်သည့် အလုပ်သမားမဆို သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်မဆို အတွက် အခမဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်

နိုင်ငံသားများ အကြံပေး ဗျူရိုရုံး

နိုင်ငံသားများ အကြံပေး ဗျူရိုရုံး  (CAB) သည် မကျေနပ်ချက်များနှင့် အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန် အခမဲ့ အကြံပပေးပါသည်။

နိုင်ငံသားများ အကြံပေး ဗျူရိုရုံး (external link)  

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

အကယ်၍ သင် အခမဲ့ ဥပဒေအကြံဉာဏ်လိုအပ်လျှင် သင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဆက်သွယ်နိုင်သည်။

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (external link)

သမဂ္ဂများ

သမဂ္ဂများသည် ခေါင်းပုံဖြတ်သည့် ပြဿနာများကို ကူညီပေးနိုင်ပြီး သင့်အား မျှမျှတတ ဆက်ဆံစေရန် သေချာပေးစေပါသည်။ သူတို့အနေဖြင့် သင့်ကိုယ်စား သင့်အလုပ်ရှင်နှင့်လည်း ညှိနှိုင်းပြောဆိုပေးနိုင်ပါသည်။

နယူးဇီလန် အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ ကောင်စီ (external link)

အစိုးရ ဝန်ဆောင်မှု အသင်း (external link)

ရာဇဝတ်မှုတားဆီးရေး

ရာဇဝတ်မှုတားဆီးရေး (Crimestoppers) သည် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း အပါအဝင် ရာဇဝတ်မှုကို တွန်းလှန်ရန် နယူးဇီလန်ပြည်သူလူထုအား ကူညီပေးသည့ သီးခြားလွတ်လပ်သော ကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကို သတင်းပို့ပါ – Crimestoppers (external link)

အကယ်၍ ဘာသာပြန်နှင့် မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာတွင် ကွဲလွဲမှုတစ်ခုခုရှိပါက မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာကို ကျေးဇူးပြု၍ ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။

How helpful was this information?

Page last revised: 16 December 2021

Still haven't found what you're looking for?

Top