การแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานผู้อพยพ – Migrant exploitation | Thai translation

ลูกจ้างผู้อพยพมีสิทธิขั้นต่ำด้านการจ้างงานเท่าเทียมกับลูกจ้างชาวนิวซีแลนด์ คุณสามารถที่จะแจ้งความกับเราได้ถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักถูกแสวงหาผลประโยชน์ในที่ทำงาน

การแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานผู้อพยพคืออะไร

พฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อ การเป็นภัยต่อสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สังคม ร่างกายหรือจืตใจของลูกจ้างผู้อพยพ ซึ่งรวมทั้งการการละเมิดมาตรฐานการจ้างงานขั้นต่ำ หรือการละเมิดกฏหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยและกองตรวจคนเข้าเมือง

ซึ่งไม่ได้รวมถึงการละเมิดเล็กน้อยหรือไม่สำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีหรืออย่างง่ายดาย

แบบกรอกข้อความในการร้องเรียน - การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพ (external link)

ถ้าคุณได้รับอันตรายต่อร่างกาย โทร. 111 และขอสายตำรวจ

สิทธิขั้นต่ำด้านการจ้างงานของคุณ

ลูกจ้างผู้อพยพมีสิทธิในเรื่อง:

 • หนังสือสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ค่าแรงขั้นต่ำ ถ้ามีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • จ่ายค่าแรงช่วงพักและไม่จ่ายช่วงพักทานข้าว
 • ลาป่วย ลาในช่วงมีคนในครอบครัวเสียชีวิต ลาคลอดและลาในกรณีเกิดความรุนแรงในครอบครัว
 • วันหยุดราชการ
 • ค่าแรง 5 เท่าของค่าแรงปกติและวันหยุดอีกวัน ถ้าคุณทำงานในวันหยุดราชการที่ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นวันทำงานปกติ
 • วันหยุดประจำปี 4 สัปดาห์ที่ได้รับการจ่ายค่าแรง
 • ขอใบแจ้งเงินเดือนได้
 • ได้รับการปฏิบัติต่ออย่างยุติธรรมถ้าต้องออกจากงานโดยการถูกไล่ออก

ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิได้รับสิทธิเหล่านี้ แม้ว่าคุณจะทำงานอย่างอย่างผิดกฏหมาย ลูกจ้างทุกคนต้องไม่เสียสิทธิเหล่านี้ไป

นายจ้างจะถูกปรับและเสียสิทธิในการจ้างแรงงานผู้อพยพได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของคุณ

ภาษาอื่นๆ

สิทธิขั้นต่ำของลูกจ้างในภาษาอื่นๆ

ประเภทของการแสวงหาผลประโยชน์ที่พบบ่อย

คุณอาจจะเป็นเหยื่อจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ถ้าคุณ:

 • ไม่มีการตกลงจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (หนังสือสัญญาจ้างงาน)
 • ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้งาน
 • ต้องให้เงินค่าจ้างส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแก่นายจ้างของคุณ
 • ได้รับเงินค่าจ้างเล็กน้อยหรือไม่ได้รับเงินเลยจากการทำงานของคุณ
 • ไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดจากชั่วโมงที่ทำงาน
 • จากการที่นายจ้างขอให้คุณบอกว่าคุณทำงานน้อยกว่าเวลาที่เป็นจริง
 • ต้องทำงานต่อเนื่องยาวนานเกินไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพัก
 • ไม่มีวันหยุดจากการทำงาน
 • ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดราชการหรือวันหยุดประจำปี
 • ออกจากที่ทำงานไม่ได้เพราะประตูหรือหน้าต่างถูกปิดล็อคไว้
 • ต้องขออนุญาตก่อนที่จะกิน นอนหรือไปเข้าห้องน้ำ

คุณอาจจะเป็นเหยื่อได้เช่นกันถ้านายจ้างของคุณ:

 • บังคับให้คุณทำงานที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของงาน เช่นให้ทำความสะอาดบ้านของนายจ้าง
 • ขู่ที่จะโทรหากองตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ (New Zealand Immigration) เพื่อยกเลิกวีซ่าทำงานของคุณ
 • ให้คุณทำงานมากกว่าเวลาที่กำหนดในวีซ่าของคุณ
 • ให้ที่อยู่แก่คุณที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง/เงินเดือน แต่ให้คุณจ่ายมากกว่าที่สมควรจะจ่ายตามกฏหมาย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  การทำงานเพื่อให้ได้ที่พักอาศัย [PDF 476KB]
 • ขู่ทำร้ายร่างกายคุณหรือคนในครอบครัวถ้าไม่ให้ความร่วมมือ
 • เก็บพาสปอร์ตของคุณไว้ หรือ
 • แสดงท่าทางที่เป็นไปในทางล่วงเกินทางเพศกับคุณโดยที่คุณไม่เต็มใจ

การป้องกันความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง

เป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงนายจ้างที่ไม่ดี หรือชี้ให้เห็นว่านายจ้างกำลังแสวงหาผลประโยชน์จากคุณ

 • อย่าจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้งานทำ เพราะเป็นเรื่องผิดกฏหมาย
 • อย่ายืมเงินเพื่อให้ได้งานทำ
 • อย่าหลงเชื่อในคำสัญญาที่ไม่จริงใจจากนายจ้าง ผู้ให้คำแนะนำหรือผู้จัดหางานแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะถ้าพวกเขาเหล่านั้นมาจากต่างประเทศหรือให้คุณจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานทำ
 • ตรวจสอบที่ เว็บไซต์ของกองตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ (New Zealand Immigration (external link) )
 • ให้ระวังว่าจากการที่ได้งานทำไม่ได้รับรองว่าเป็นลู่ทางในการได้รับสถานะเป็นผู้พักอาศัยหรือได้สัญชาติ
 • อย่าให้พาสปอร์ตของคุณกับนายจ้าง เก็บพาสปอร์ตกับเอกสารอื่นๆไว้ในที่ๆปลอดภัย
 • หากเป็นไปได้ ให้เก็บสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่านิวซีแลนด์ไว้ที่บ้านที่ประเทศของคุณ
 • นายจ้างต้องให้สำเนาสัญญาการจ้างงานแก่ลูกจ้างเป็นรายบุคคล เก็บสัญญาจ้างของคุณไว้ในที่ๆปลอดภัย
 • ลงบันทึกชั่วโมงการทำงานของคุณทั้งหมด ซึ่งรวมทั้ง:
  • จำนวนเงินและวันที่คุณได้รับการจ่าย และ
  • จำนวนเงินที่นายจ้างหักไปจากค่าจ้างของคุณ
 • หากเป็ไปได้ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของคุณเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว ซึ่งจะช่วยปกป้องเงินของคุณและยังสามารถที่จะติดตามการจ่ายค่าจ้างได้ด้วย
 • ลงบัญทึกที่เหมาะสมในเรื่องการถูกแสวงหาผลประโยชน์ที่คุณเชื่อว่าคุณได้รับในที่ทำงานไว้

ข้าพเจ้าจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ถ้าร้องเรียน

นายจ้างบางคนรู้ว่าลูกจ้างผู้อพยพอาจจะกลัวที่จะร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำงานอย่างผิดกฏหมายและกลัวว่าอาจจะถูกเนรเทศออกจากประเทศ

นายจ้างบางคนใช้ความกลัวนี้เพื่อเอาเปรียบลูกจ้างผู้อพยพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด รัฐบาลนิวซีแลนด์ต้องการที่จะหยุดนายจ้างจากการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพ

เราต้องการให้คุณแจ้งความเรื่องการถูกแสวงหาผลประโยชน์ในที่ทำงาน

อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ เราจะปฏิบัติต่อคุณอย่างยุติธรรม เราสามารถดำเนินการเอาผิดกับนายจ้างของคุณได้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณร้องเรียน

การจัดหางานนิวซีแลนด์ (Employment New Zealand) จะพิจานณาเรื่องการร้องเรียนของคุณ

ถ้าคุณยินยอมที่จะให้เราติดต่อ เราจะติดต่อคุณกลับไปภายใน 3 วันทำการ เราจะยืนยันข้อมูลที่คุณให้เราและแจ้งให้คุณทราบเราจะช่วยคุณได้อย่างไร

กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรมและการจ้างงาน(MBIE) ได้มีการออกวีซ่าเพื่อปกป้องการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพ ซึ่งลูกจ้างจะมั่นใจได้ว่าสามารถที่จะออกมาจากสถานการณ์ที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์อย่างรวดเร็วและยังอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ วีซ่านี้มีอายุถึง 6 เดือนและออกให้กับบุคคลที่ถือวีซ่าทำงานที่สนับสนุนโดยนายจ้าง  จะได้รับการประเมินเรื่องการแจ้งความเรื่องการถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยการจัดหางานนิวซีแลนด์ (Employment New Zealand) และได้รับจดหมายประเมินการแจ้งความเรื่องการถูกแสวงหาผลประโยชน์

การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพ – กองตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ (New Zealand Immigration (external link) )

เราจะประเมินคำร้องเรียนและประสานงานกับกองตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ (New Zealand Immigration)เพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการกับนายจ้างของคุณอย่างไร ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำกับนายจ้างหรือดำเนินการเอาผิดตามกฏหมายกับนายจ้าง

เรายังสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือ เช่น การให้คำแนะนำ ข้อมูลและติดต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ ที่เหมาะสม

คุณจะร้องเรียนได้อย่างไร

ทุกคนที่เห็นหรือสงสัยว่ามีการละเมิดสิทธิการจ้างงานขั้นต่ำสามารถที่จะแจ้งความได้

คุณต้องกรอกข้อความในแบบออนไลน์ในการแจ้งความกับเรา

แบบการแจ้งความ – การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพ (external link)

หรือโทรหาเราที่ 0800 200 088ศูนย์บริการของเราเปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.30น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


คุณต้องการล่ามช่วยแปลหรือไม่

โทรหาเราที่ 0800 200 088และบอกชื่อภาษาที่คุณพูดกับเราเราจะต่อสายให้คุณคุยกับล่ามเรามีล่ามมากกว่า 180  ภาษา


หน่วยงานบริการที่เป็นประโยชน์อื่น

คุณสามารถที่จะติดต่อหน่วยงานต่างๆของเราดังต่อไปนี้เพื่อให้ช่วยในเรื่องปัญหาการจ้างงาน

การช่วยหลือการแก้ปัญหาในขั้นต้น (Early Resolution Service)

หน่วยงานการช่วยเหลือการแก้ปัญหาในขั้นต้นภายในกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรมและการจ้างงาน (MBIE) ช่วยแก้ไขปัญหาในที่ทำงานในเบื้องต้น อย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง

(external link) การบริการช่วยเหลือการแก้ปัญหาในขั้นต้น (Early Resolution Service)

การบริการไกล่เกลี่ยเรื่องการจ้างงาน (Employment Mediation Services)

บริการการไกล่เกลี่ยเรื่องการจ้างงานภายในกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรมและการจ้างงาน (MBIE) เป็นบริการการไกล่เกลี่ยให้ฟรีสำหรับลูกจ้าง หรือนายจ้างที่มีความสัมพันธ์การจ้างงาน

การไกล่เกลี่ย (Mediation)

สำนักงานให้คำแนะนำแก่พลเมือง (Citizens Advice Bureau)

สำนักงานให้คำแนะนำแก่พลเมือง (CAB) ให้คำแนะนำฟรีในการจัดการเรื่องการร้องเรียนและข้อพิพาธ

สำนักงานให้คำแนะนำแก่พลเมือง (Citizen Advice Bureau) (external link)

หน่วยงานกฏหมายชุมชน (Community Law)

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำด้านกฏหมายฟรี สามารถติดต่อหน่วยงานกฏหมายชุมชนได้

หน่วยงานกฏหมายชุมชน (Community Law (external link) )  

สหภาพแรงงาน (Unions)

สหพันธ์แรงงานสามารถช่วยคุณในเรื่องการถูกแสวงหาผลประโยชน์และช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัตต่ออย่างยุติธรรม พวกเขาเป็นตัวแทนช่วยต่อรองกับนายจ้างของคุณได้

สหภาพแรงงานของสภานิวซีแลนด์ (New Zealand Council of Trade Unions (external link) )

สมาคมการบริการสาธารณะ (Public Service Association (external link) )

หน่วยงานผู้หยุดการก่ออาชญกรรม (Crimestoppers)

หน่วยงานผู้หยุดการก่ออาชญากรรมเป็นหน่วยงานการกุศลอิสระที่ช่วยเหลือชาวนิวซีแลนด์ต่อสู้กับอาชญากรรม ซึ่งรวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพ

แจ้งความเรื่องการกระทำผิดกองตรวจคนเข้าเมือง - หน่วยงานผู้หยุดการก่ออาชญากกรม (Crimestoppers (external link) )

หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างการแปลและภาษาอังกฤษต้นฉบับ กรุณากลับไปดูที่ภาษาอังกฤษต้นฉบับ

How helpful was this information?

Page last revised: 16 December 2021

Still haven't found what you're looking for?

Top